Антимюлеровият хормон предсказва възрастта на менопаузата01/12/2011

Серумното ниво на антимюлеровия хормон (AMH, АМХ) може да се използва за предсказване на възрастта на менопаузата при различните жени, показват резултатите от проучване, публикувани в списание Menopause (1).

В анализа са били използвани данните на 266 жени на възраст от 20 до 49 години, при които концентрациите на АМХ са изследвани в началото и след това два пъти през тригодишни интервали. За период от шест години проследяване менопауза е настъпила при 63 от тях.

Авторите са установили различен модел на хормонална концентрация при младите жени и при жените на възраст 49 години. Хронологичната възраст на менопаузата варира в широк диапазон. Нейното точно определяне при всяка жена е важно с цел да се открият случаите с висок риск за остеопороза, сърдечносъдово заболяване, рак на гърдата и ендометриума.

AMH регулира ранното развитие на фоликула и понижението на неговите концентрации с напредването на възрастта настъпва преди промените в други хормонални маркери като фоликулостимулиращ хормон и инхибин В.

Серумните нива на AMH са варирали от 0.1 до 5.5 ng/ml (=mcg/l; x7.1 за превръщане в pmol/l). Този хормон може да се използва като биологичен маркер за овариалната възраст на жената (той е показател за овариалния резерв), смятат авторите. Хормонът се секретира ексклузивно от фоликулите, независимо от менструалните цикъл, като нивата му се запазват относително постоянни между два цикъла.

Концентрацията на АMH постепенно намалява в течение на репродуктивната възраст на жената, като не се наблюдават големи индивидуални различия. Тези резултати показват, че еднократно измерване на AMH при всяка конкретна жена може да се използва за предсказване на възрастта на нейната менопауза.

Тестът вероятно губи предиктивната си стойност при жени с аменорея (синдром на поликистозните яйчници, кахексия).

Резултатите от това проучване показват, че AMH може да е много по-точен показател за оценка на репродуктивния статус на жената, отколкото е нейната биологична възраст.

Използван източник:

1. Tehrani F., Shakeri N., Solaymani-Dodaran M., Azizi F. Predicting age at menopause from serum antimullerian hormone concentration. Menopause 2011;18 (7):766-770 http://journals.lww.com/menopausejournal