Антидепресантите са на мода в САЩ01/12/2011

Един от 10 американци на възраст над 12 години взима антидепресанти, като през последните години (2003-2008) ръстът в приема на тези медикаменти е с 400% в сравнение с началото на 90-те години на миналия век, показват данните от доклад на National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (1).

Проучването, проведено от американските Centers for Disease Control and Prevention (CDC), установи също така, че по-малко от една трета от случаите на монотерапия и по-малко от половината от тези на комбинирана терапия с антидепресанти посещават психиатър годишно. Въпреки това, мъжете се консултират по-често със специалист, отколкото жените.

За сметка на това, жените приемат по-често антидепресанти отколкото мъжете, независимо от тежестта на симптомите на депресия (съответно 15.4 спрямо 6% при по-младите и 22.8 спрямо 8.5% при хората на възраст 40-59 години).

Антидепресантите са най-предписваните лекарства през последните няколко години при възрастните американци (от 18 до 44 години) и заемат трето място в страната по честота на употреба от всички медикаменти за всички възрасти.

Почти една трета от участниците, които са имали тежка депресия, са били на терапия с антидепресанти по време на проучването, като 60% от тях са получавали тези медикаменти за период от най-малко две години и 14% в продължение на 10 години (без разлика между двата пола в това отношение). Не е установена разлика в честота на прием на антидепресанти в зависимост от социално-икономическия статус.

Използван източник:

1. Pratt L., Brody D., Gu Q. et al. Antidepressant Use in Persons Aged 12 and Over: United States, 2005-2008. NCHS Data Brief 2011, 76:1-7 www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db76.pdf