Терапевтични възможности при рака на млечната жлеза


md 01/11/2011

Терапевтичните възможности при рака на млечната жлеза (РМЖ) включват неоадювантни химиотерапия и хормонална терапия, хирургично лечение, адювантни химиотерапия и хормонална терапия и лъчетерапия. Eпидемиология на рака на млечната жлеза. През последните 25 години честотата на РМЖ се увеличи в световен мащаб, като най-голям е броят на заболeлите в индустриализираните страни (1). Причините за тази тенденция […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.