Teboкan при деменция


md 01/11/2011

Екстрактът от Ginkgo biloba е сигнификантно по-ефективен от плацебо за лечение на деменция (съдова, дегенеративна и смесена) показа системен обзор и мета-анализ на данните от клинични контролирани проучвания, чиито резултати бяха публикувани в списание BMC Geriatrics (1). В анализа са включени девет проучвания с продължителност от 12 до 52 седмици (с участието на 2372 пациенти), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.