Свръхпредписване на медикаменти и ненужни операции в Европа01/11/2011

Свръхпредписването на медикаменти, особено при възрастни пациенти, както и назначаването на голям брой (понякога недостатъчно обосновани) хирургични интервенции, се е превърнало в хроничен проблем за Европа, са изводите от годишната конференция на European Health Forum Gastein (EHFG, www.efgh.org), проведен през октомври в Bad Holgastein, Австрия.

Проучване в Salzburg Medical University установи, че около 36% от медикаментите, предписвани на пациенти над 80-годишна възраст, са ненужни, а 30% - неподходящи за заболяването им. На фона на световната икономическа криза и задъхващи се здравни бюджети, „свръхлечението” в болнични условия граничи с абсурд.

Особено тревожни са тенденциите за увеличаване на определени видове оперативни интервенции, което най-вероятно се дължи на чисто икономически причини.

Според анализ на Organisation for Еconomic Cooperation and Development (OECD), са налице големи различия в броя операции на бедрото между някои страни-членки на ЕС: Германия – 289 на 100 000; Австрия – 243 на 100 000; Полша – 39 на 100 000. Други данни сочат, че четири от пет операции на гръбнака в Германия са били ненужни.

Подобни различия са доказателство, че немалък брой операции се назначават заради по-големи приходи на болниците и лекарите. Според СЗО, около седем милиона души всяка година получават усложнения от претърпени хирургични интервенции, като в почти половината от случаите показанията за тези операции не са били достатъчно добре обосновани.

Въпреки напредъка в медицината, всеки трима от четири европейци умират от предотвратими заболявания и състояния, които биха се повлияли благоприятно от промени в начина на живот.

Сърдечносъдовите заболявания, хроничните белодробни болести, диабетът и злокачествените заболявания са причина за 77% от заболеваемостта и за 86% от смъртните случаи в Европа. (ИТ)