Серумни маркери за фиброза определят прогнозата при хроничен хепатит С


md 01/11/2011

Изходните нива на серумните маркери за фиброза са значително повишени при пациентите с хроничен хепатит С, които са с риск за клинична и хистологична прогресия на болестта, показаха резултатите от проучването HALT-С*, публикувани в списание Gut (1). Изследването на тези показатели е от полза при идентифициране на болните, които биха имали полза от по-често и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.