Ранното захранване с немлечни храни увеличава риска за затлъстяване01/11/2011

Ранното захранване с немлечни храни увеличава риска за затлъстяване в детска възраст, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Според изследователите, хранителните навици в семейството и особено времето за въвеждане на немлечните храни в кърмаческа възраст, са един от променливите рискови фактори за обезитет при деца.

Данните от предишни изследвания доведоха до хипотезата, че захранването преди четвъртия месец е свързано с повишен риск за наднормено тегло и натрупване на по-голямо количество мастна тъкан в детска възраст, което от своя страна е предразполагащ фактор за адипозност в зряла възраст.

Целта на настоящото клинично проучване е била да установи връзката между времето на първото въвеждане на немлечни храни и вероятността за затлъстяване на тригодишна възраст, дефинирано като индекс на телесна маса (ИТМ) над 95-ия персантил за съответния пол и възраст.

Проследени са 847 деца, преобладващата част от които на естествено хранене (n=568; 67%) ; останалите са приемали адаптирани млека (n=279; 32%). Ранното захранване е определено като въвеждане на немлечни храни преди четиримесечна възраст.

Със затлъстяване са били 9% от тригодишните деца. При кърмачетата, хранени с адаптирани млека, въвеждането на немлечни храни преди четвъртия месец е било свързано с шест пъти по-висок риск за обезитет на три години. Подобна зависимост не е установена при децата на естествено хранене.

Авторите на проучването препоръчват родителите да спазват стриктно указанията за захранване с цел профилактика на хранителните разстройства в по-късна възраст. (КД)

Използван източник:

1. Huh S., Rifas-Shiman S., Taveras E. et al. Timing of solid food introduction and risk of obesity in preschool-aged children. Pediatrics, February 2011 http://pediatrics.aappublications.org