Препоръки за грипна профилактика през сезон 2011/1201/11/2011

Всички деца над шест месеца и всички възрастни са показани за противогрипна имунизация, според новите препоръки за профилактика на грипната инфекция за предстоящия сезон 2011/2012, публикувани в изданието Morbidity and Mortality Weekly Report* (1).

Тривалентната ваксина срещу сезонния грип 2011/2012 за Северното полукълбо трябва да съдържа същите щамове (посочени от Световната здравна организация и одобрени от Европейската агенция по лекарствата), както тази за предходния сезон - два подтипа А (H1N1 и H3N2) и един тип В:

- A/California/7/2009 (H1N1)-подобни (същият щам, както при моновалентните H1N1 ваксини за 2009) антигени

- A/Perth/16/2009 (H3N2)-подобни антигени

- B/Brisbane/60/2008-подобни антигени

Независимо че ваксиналните щамове не са променени, противогрипната имунизация се препоръчва и за тези, ваксинирани през миналата година. Необходимостта от имунизация всяка година се подкрепя от данните от проучване с участието на деца, ваксинирани срещу A/Hong Kong/68 (H3N2), които показват, че имунитетът остава напрегнат през следващите три години, но титърът на защитните антитела намалява с времето.

Няколко други клинични изследвания също демонстрират понижаване на титъра на противогрипните антитела с времето, което доказва необходимостта от имунизация всяка година.

Децата на възраст между шест месеца и осем години изискват две поредни дози противогрипна ваксина (с минимален период от четири месеца между дозите), ако се имунизират за първи път, за да се осигури оптимален имунен отговор.

В проучване, включващо деца на възраст между пет и осем години, ваксинирани с тривалентна инактивирана противогрипна ваксина, групата, получила две поредни дози, е имала по-висок титър на защитните антитела, съпоставена с тази, получила само една доза от ваксината.

Децата във възрастовата група до осем години, които са били имунизирани за първи път само с една доза през предходните сезони, трябва да бъдат ваксинирани с две поредни дози от противогрипната ваксина през настоящия сезон.

Тъй като ваксиналните щамове за настоящия сезон са идентични с тези от сезон 2010/2011, децата, които са получили само една доза от противогрипната ваксина през предходния сезон, могат да бъдат имунизирани също с една доза през настоящия.

На фармацевтичния пазар се предлагат тривалетни инактивирани ваксини за активна профилактика на сезонния грип 2011/2012 (на фирмите Abbott, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi Pasteur), както и жива атенюирана противогрипна ваксина (на фирма AstraZeneca).

Influvac на Abbott представлява тривалентна субединична инактивирана ваксина от трето поколение (съдържа пречистени инактивирани повърхностни фрагменти) от грипния вирус, като е подходяща за приложение при възрастни и деца на възраст =/>6 месеца. Инжектира се с оригинална спринцовка DupharJect.

Една имунизационна доза Инфлувак от 0.5 ml съдържа повърхностни антигени (хемаглутинин и невраминидаза) по 15 mcg от три вирусни щама (H1N1, H3N2, B).

Всички тривалетни инактивирани ваксини (ТIV), с изключение на интрадермалната ваксина IDFlu на Sanofi Pasteur, се инжектират мускулно, като делтоидният мускул е предпочитаното място за въвеждане им. При малки деца и кърмачета ваксините трябва да се прилагат в областта на бедрото (предно-латералната зона). IDflu 9 mcg не е разрешена за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

IDflu 9 mcg е одобрена от ЕМА да се прилага за възрастни от 18 до 60 години, а IDflu 15 mcg за възрастни =/>60 години* (2).

Живата атенюирана противогрипна ваксина (LAIV) за назално приложение е показана за здрави деца на възраст над две години и възрастни до 49 години, с изключение на бременни. Не е разрешена за деца в ранна детска възраст с бронхиална астма или рецидивиращи епизоди на бронхиална обструкция. Ваксината се използва вече няколко сезона в САЩ с търговското име FluMist.

В Европейския съюз тя бе одобрена в началото на тази година за приложение само при деца на възраст от 24 месеца до 18 години с търговското име Fluenz (на AstraZeneca) (3). Прилага се с апликатор по 0.1 ml във всяка ноздра. Очаква се през следващия грипен сезон.

Данните от проучвания при деца и юноши показват, че LAIV осигурява по-ефективна профилактика на сезонния грип с 62 до 100% в сравнение с плацебо и с 35-53% в сравнение с TAI (при възрастни няма разлика в резултатите между двата вида ваксини).

В световен мащаб се провеждат различни инициативи, чиято цел е да се повиши броят на имунизираните, като две са основните таргетни групи – здравни работници и бременни.

За грипен сезон 2010/2011 в САЩ общо 63.5% от медицинския персонал е бил имунизиран с противогрипна ваксина, като целта на здравните власти е този процент да достигне до 90% през 2020.

За незадоволителни се считат и нивата на покритие при бременните жени – само половината от тях са били имунизирани срещу грип през последните два сезона. Експертите напомнят, че имунизацията при бременни намалява риска за развитие на грипна инфекция и евентуални усложнения при бъдещите майки и техните деца през първите шест месеца след раждането. (КД)

* The Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) се подготвят от Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

** В САЩ се предлага и интрадермална противогрипна ваксина (Fluzone High-Dose на Sanofi Pasteur) с високо съдържание на хемаглутинин (60 mcg спрямо стандартните 15 mcg), която е подходяща за хора =/>65 години

Използвани източници:

1. Prevention and control of influenza with vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 2011. MMWR 2011; 60(33): 1128-1132 www.cdc.gov/mmwr

2. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Summary_for_the_public/human/000966/WC500031438.pdf

3. www.astrazeneca.com/Media/Press-releases/Article/European-regulator-backs-nasal-spray-vaccine-FLUENZ-for-the-prev