Остри неусложнени инфекции на пикочните пътища при жени


md 01/11/2011

Под инфекция на пикочните пътища (ИПП) се разбира микробна колонизация на урината с възпаление на структурите на отделителната система, от бъбреците и легенчетата до меатуса на уретрата (1, 2). Сред болестите с бактериална етиология в клиничната практика инфекциите на пикочните пътища заемат второ място по честота и значимост след инфекциите на дихателните пътища. Докато у […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.