Новости за хепатита01/11/2011

Хроничната хепатитна вирусна инфекция засяга над половин милиард хора на планетата (един от 12 човека), от които около един милион умират всяка година поради усложненията на това заболяване, показват данните на СЗО за 2010 (1).

Генетикът Baruch Blumberg (1925-април 2011, на снимката) е не само откривател на вируса на хепатит В (HBV) през 1967, но той е изследователят, участвал в разработването на ваксината срещу HBV през 1969, като по повод на тези две открития е носител на Нобеловата награда за физиология и медицина през 1976.

Днес, ваксината срещу HBV е най-ефективното средство за активна превенция на тази инфекция и свързания с нея хепатоцелуларен карцином. Още една ваксина осигурява активна защита срещу инфекцията с вируса на хепатит А (HAV). Във фаза 3 на клинични проучвания се намира и ваксина срещу хепатит Е.

Скринингът на донорите на кръв за HBV и хепатит С вирус (HCV), както и използването на медицински инструменти за еднократна употреба намаляват риска за заразяване, причинено чрез хемотрансфузии и други инвазивни манипулации. В Европа и САЩ е налице и бърз тест за установяване на HCV антитела (OraQuick HCV test), който позволяват бързо и точно определяне (за 20 минути) на инфекциозния статус на пациентите (2).

Антивирусните терапии при пациентите с HBV и HCV могат да намаляват или да блокират вирусната репликация и да понижават риска за развитието на чернодробна цироза и чернодробен карцином. Всички тези постижения и мерки подобряват хепатитния контрол (3).

Два инхибиторa на HCV протеаза – boceprevir (Vicrelis, MSD) и telaprevir (Incivek, Vertex в Северна Америка, Jansen в Европа), показват добра ефективност да потискат вирусната репликация в комбинация с peginterferon и ribavarin (4-6).

И двата медикамента получиха през май (през една седмица) разрешение от американската FDA да се използват за лечение на HCV при възрастни (над 18 години) пациенти (boceprevir е ефективен единствено при инфекция с HCV генотип 1) (7, 8).

Бариерите, които все още не са преодоляни по отношение на идентифицирането, грижите и лечението за пациентите с хронични вирусни хепатити, са свързани с недостиг на здравни финансови средства, ограничен капацитет за наблюдение на пациентите и ниска здравна култура на населението (3). (ДЯ)

Използвани източници:

1. WHO. Viral hepatitis: report by the Secretariat. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_15-en.pdf

2. OraSure Technologies. OraQuick HCV rapid antibody test. www.orasure.com/products-infectious/products-infectious-oraquick-hcv.asp

3. Ward J., Averhoff F., Koh H. World Hepatitis Day: a new era for hepatitis control.Lancet 2011, 378 (9791):552-553 www.thelancet.com

4. Jensen D. A new era of hepatitis C therapy begins. N Engl J Med 2011; 364: 1272-1274 www.nejm.org

5. Poordad F., McCone J., Bacon B., et al. Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 2011, 364:1195-206

6. Bacon B., Gordon S., Lawitz E., et al. Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 2011;364:1207-17

7.http://hepatitiscnewdrugresearch.com/victrelis-boceprevir-prescribing-medication-guide.html

8.www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm256299.htm