Нови антихипертензивни медикаменти


md 01/11/2011

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) одобри следните нови антихипертензивни медикаменти (1-4): 1. Onduarp (telmisartan/amlodipi-ne) на Boehringer Ingelheim в дозировки 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg и 80/10 mg за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти. Onduarp съдържа два антихипертензивни медикамента: ангиотензин II рецепторния антагонист telmisartan и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.