Изисквания на МД към авторите01/11/2011

МД е единственото специализирано списание в България, което публикува най-новото от света на медицината (резултати от нови клинични проучвания, новини от медицински конгреси и други научни форуми, обзорни статии), с насоченост към клиничната практика, използвайки повече от 200 авторитетни издания като Lancet, Journal of the American Medical Association, New England Journal of Medicine, British Medical Journal (пълен списък можете да намерите на нашата уеб страница http://www.spisaniemd.bg/information-sources).

Всички наши статии са подготвени от редакционния ни екип от шестима лекари, със специалности в различни области на медицината. Водещата ни рубрика Кардиология е под личната редакция на д-р Сотир Марчев. Разчитаме на съветите и помощта и на нашите 17 научни консултанти – водещите специалисти в България в своите области (пълен списък онлайн на http://www.spisaniemd.bg/authors).

В осемгодишната си история МД превърна дайджест стила на поднасяне на сложната медицинска информация в своя запазена марка. Нашите статии не са превод, а кондензирана и максимално изчистена информация, събрана от повече от един източник, в която актуалното и полезното за водещите елементи.

Когато създавахме МД използвахме опита на водещата агенция за актуална здравна информация Reuters Health (www.reutershealth.com) и на „библията” на медицинската литература списание Lancet (www.thelancet.com).

Залагаме на информация, която помага на лекарите, когато са край леглото на болния. Поднасяме я в максимално опростен вид, за да е разбираема и за колеги, които не са специалисти в дадената област на медицината. Повече от половината от нашите статии са „гранични” – адресират проблеми на две и повече медицински специалности!

За да постигнем всичко това, ние спазваме строги правила:

1. Заглавието е кратко и предава същността на статията (не използваме описателни заглавия)

2. Водещият параграф (на английски lead) съдържа в себе си новината и източника на информацията ни – той пояснява целта на публикацията

3. Всички наши статии са структурирани в кратки параграфи за бързо и лесно четене

4. Най-важното е в първите няколко параграфа на статията, следвано от допълнителна информация (background)

5. Стараем се в статията да има заключителна част: Изводи за клиничната практика

6. Пояснения и обяснения даваме под линия, в по-дребен шрифт (нашите 80 страници никога не ни стигат!)

7. Имената на използваните за написването на статията публикации се изписват, заедно с техните автори, данни за изданието и задължително уеб страницата им в Използвани източници (номерирането на източниците съответства на поредността на цитирането им в текста на статията)

8. Инициалите на имената на авторите на статиите ни са дадени в скоби и изписани изцяло в редакционното ни каре

9. Външните автори (които са винаги добре дошли на страниците на МД, но трябва да спазват нашия стил и изисквания) се изписват изцяло, заедно с името на здравното заведение, в което работят

10. Когато колеги искат статията им в МД да се зачита за научна публикация, те трябва да спазват стила на изданието ни. Водещият параграф, който наистина трябва да съдържа нова и актуална информация, при нас замества излишното повторение в „научните статии”, наричано „резюме”. МД се реферира в базата данни Българска медицинска литература

11. Всички съкращения, използвани в текста, се изписват първия път изцяло

12. Повечето от имената и термините, както и названията на медикаментите, които са популярни на английски език, се изписват на български и на английски

13. Винаги даваме генеричното име на активната субстанция с малки букви (например, acetylsalicylic acid), марковото име на всеки медикамент винаги е с главна буква (първото цитиране е задължително на латиница – например, Aspirin)

14. Изписваме всички мерни единици (използваме SI) на английски

15. Текстът, който се изпраща, не трябва да е форматиран, да е с шрифт Times New Roman, а таблиците – в Excel

16. Още от излизането на първото издание на групата ни – вестник Клуб Д през 1991 година – настояваме, че хората нямат захар в кръвта си! Затова пишем кръвна глюкоза

17. МД, както и другите две наши списания за лекари – Доктор Д и Кардио Д – имат принципна позиция към хомеопатията: няма убедителни доказателства, че ползите от нея са по-големи от плацебо-ефект

18. Ние не определяме никое заболяване като „социално значимо” защото считаме, че всички диагнози са значими за пациентите, лекуващите ги лекари и здравната система като цяло. Къде е новината в това твърдение? Захарният диабет е социално значимо заболяване, така както е и СПИН, депресия, инсулт…

19. Страничните, неблагоприятни ефекти на отделните медикаменти са отразени в МД. На практика, всяко лекарство има нежелани реакции и ние считаме, че тяхното обявяване е необходима информация за читателите ни

20. Когато фармацевтична фирма публикува статия за свой медикамент в МД, ние поставяме името на фирмата в горната колон-цифра на страницата.