Имунизацията на бременни с противогрипна ваксина осигурява защита срещу грип при новородените01/11/2011

Имунизацията на бременни с противогрипна ваксина осигурява защита срещу грип при новородените им деца, показаха резултатите от популационно-базирано наблюдателно проучване, публикувани в списание American Journal of Obstetrics & Gynecology (1).

Противогрипната васкина се препоръчва при всички бременни жени, особено в периода на третия триместър, когато рискът за инфекцията и свързаните с нея усложнения е най-голям. В САЩ, например, процентът на жените, имунизирани срещу грип по време на бременността, е нарастнал от 9% за сезон 2002/03 до 51% за сезон 2009/10.

Наскоро проведени изследвания показаха, че имунизацията има ефект не само за майката, но и за новороденото, тъй като трансплацентарно преминават антитела, които предпазват кърмачетата през първите месеци след раждане, когато децата не са показани за ваксиниране срещу грип.

Целта на настоящото изследване е била да установи връзката между ваксинирането срещу грип по време на бременност и честотата на хоспитализациите поради грипна инфекция през първите шест месеца на новороденото.

За периода 2002-2009 от общо 1510 кърмачета, хоспитализирани по повод фебрилитет и симптоми от страна на дихателната система, при 151 (10%) грипната инфекция е била лабораторно потвърдена.

Около 20% от майките на заболелите кърмачета са били имунизирани срещу грип, като в сравнение с неваксинираните майки, децата на имунизираните, са имали почти 50% по-нисък риск за хоспитализация.

Авторите подкрепят имунизацията срещу грип при бременни жени като метод за превенция на грипната инфекция с двоен ефект – както по отношение на майката, така и по отношение на децата през първите шест месеца, когато противогрипната ваксина не може да бъде приложена. (КД)

Използван източник:

1. Poehling K., Szilagy P., Staat M. et al. Impact of maternal immunization on influenza hospitalizations in infants. Am J Obstet Gynecol. 2011: S141-S148 www.ajog.org