Има ли полза от определяне на тромбоцитната активност?


md 01/11/2011

Определянето на тромбоцитната активност и оттам – индивидуализирането на антитромбоцитната терапия, не води до намаление на честотата на сериозни нежелани сърдечносъдови събития (MACE – major adverse cardiac events), показаха резултатите от проучването GRAVITAS*, публикувани в списание Circulation (1). GRAVITAS обхваща 2214 пациенти със стабилна стенокардия или остър коронарен синдром (ОКС) и имплантиран поне един медикамент-излъчващ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.