Дефицитът на витамин Д при новородените повишава риска за инфекция с RSV01/11/2011

Дефицитът на витамин D при здравите новородени е асоцииран с повишен риск за инфекции на долните дихателни пътища, причинени от респираторно-синцитиален вирус (RSV), през първата година от живота, показаха резултатите от проучване, публикувани онлайн през май в списание Pediatrics (1).

Допълнителният прием на витамина от бременните жени може да бъде от полза за превенция на причинените от RSV респираторни заболявания при кърмачетата, е основният извод на изследователите.

Целта на настоящето проспективно кохортно проучване е да се определи връзката между плазмените нива на витамин Д при раждането и последващия риск за инфекция на долните дихателни пътища, причинена RSV.

Участниците са 156 новородени. Изследвани са концентрациите на 25-хидроксивитамин D (25-OHD) в кръв от пъпна връв, като е определена връзката им с респираторни инфекции, причинени от RSV (доказване на РНК на вируса в назофарингеален смив).

При 18 от 156 бебета (12%) е настъпила дихателна инфекция с RSV. Средната плазмена концентрация на 25-OHD е била 82 nmol/L. 27% от новородените са имали стойности на 25-OHD 75 nmol/L.

Установена е сигнификантна асоциация между концентрациите на 25-OHD в кръв от пъпна връв и приема на витамин D3 от майката по време на бременността.

Нивата на 25-OHD са били по-ниски при новородените, при които е настъпила респираторна инфекция, причинена от RSV, в сравнение с бебетата без инфекция на дихателната система (65 спрямо 84 nmol/L, р=0.009).

Новородените с концентрации на 25-OHD 75 nmol/L. (ЗВ)

Използван източник:

1. Belderbos, М., Houben M., Wilbrink B. et al. Cord blood vitamin D deficiency is associated with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Pediatrics. 2011;127(6):e1513-20 http://pediatrics.aappublications.org