ARMYDA-6: Сlopidogrel 600 mg натоварваща доза при STEMI


md 01/11/2011

При пациенти, подложени на първична перкутанна коронарна интервенция (PCI) поради миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI), прилагането на сlopidogrel в натоварваща доза 600 mg предлага важни предимства в сравнение с по-ниската доза от 300 mg като по-малък размер на инфаркта и по-добри останали крайни резултати, показаха резултатите от проучването ARMYDA-6 MI, публикувани в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.