Скрининг за колоректален карцином01/09/2011

По-голямата част от случаите на колоректален карцином могат да бъдат установени в ранен стадий чрез редовен скрининг, показаха резултатите от проучвания, публикувани през последните месеци (1-4). Този подход подобрява крайните резултати.

Скринингът за колоректален карцином се определя като ключов от American Cancer Society (ACS), тъй като той дава възможност за ефективна превенция, ранно диагностициране и намаляване на смъртността от заболяването.

Повечето от злокачествените тумори на дебелото черво възникват спорадично, като рисковите фактори включват: по-голяма възраст, мъжки пол, предшестващи полипи на колона (или предишен колоректален карцином) и фактори на околната среда (прекомерна консумация на червено месо, диета с високо съдържание на мазнини, нисък прием на фибри, затлъстяване, диабет тип 2, тютюнопушене и висока консумация на алкохол).

Възпалителните заболявания на червата (улцерозен колит и болест на Crohn), особено при по-дългогодишна анамнеза, повишават значимо риска за възникване на злокачествени тумори на дебелото черво (с 2% за 10 години и с 18% за 30 години).

Според експертите, повече от половината смъртни случаи могат да бъдат избегнати чрез извършването на препоръчителния скрининг, а около една четвърт могат да бъдат профилактирани чрез спазването на здравословен режим (поддържане на нормално телесно тегло, всекидневна 30-минутна физическа активност, здравословна диета, избягване на употребата на алкохол и тютюнопушенето).

За хората над 50-годишна възраст, скринингът е най-важният фактор, свързан с превенцията на колоректалния карцином.

От наличните възможности, флексибилната сигмоидоскопия, колоноскопията, двойно-контрастното изобразяване с бариева каша, виртуалната колоноскопия са предпочитани пред лабораторното изследване на изпражнения (за окултни кръвоизливи или ДНК тест).

Тази препоръка е основана на американските стандарти за скрининг за колоректален карцином на ACS, US Multi-Society Task Force (American College of Gastroenterology и American College of Physicians) и American College of Radiology.

Колоноскопията има потенциал за превенция на 65% от всички случаи на колоректален карцином, а сигмоидоскопията е свързана с 60-80% намаление на свързаната със заболяването смъртност за огледания участък на дебелото черво.

Изследването за окултни кръвоизливи намалява смъртността от колоректален карцином с 15-33%, като за точността на метода е от особена важност редовното му провеждане.

Въпреки широкото навлизане на сигмоидоскопията и колоноскопията, по данни за САЩ, само около половината от населението над 50 години е изследвано профилактично и само на 10% са извършени тестове за окултни кръвоизливи в препоръчителния възрастов период. Честотата на скрининг е била по-ниска във възрастовата група 50-65 години и по-висока при хората >65 години.

Въвеждането на скрининг за колоректален карцином доведе до намаляване на честотата на заболяването от средата на деветдесетте години насам, като след 1998 годишно понижение е с около 3% за мъжете и 2.3% за жените. Подобни са и данните за смъртността от заболяването: намаление с около 2.8% годишно за мъже и 2.6% годишно за жени.

На фона на намалението на честотата на заболяването във възрастовата група >50 години, се отчита увеличение на честотата при хората на възраст <50 години, като в повечето случаи заболяването е локализирано в дисталния колон и ректум. Счита се, че това се дължи основно на затлъстяването на населението, както и на липсата на правилен режим на хранене при децата и хората на средна възраст.

Колоректалният карцином е втората по честота причина за смърт от злокачествено заболяване, въпреки напредъка в превенцията, диагнозата и лечението, показват данните на американския Center for Disease Control and Prevention. Авторите на доклада подчертават особената важност на скрининга като основен фактор за намаляване на смъртността.

Според анализа, макар че честотата на скрининг се е увеличила през последното десетилетие, около 30% от хората на възраст 50-75 години не се проследяват редовно.

Масовото въвеждане на методите за ранна диагностика е довело в САЩ) до понижение на честотата на колоректалния карцином (от 52.3 на 100 000 през 2003 до 45.4 на 100 000 през 2007), както и на свързаната с него смъртност (от 19 на 100 000 през 2003 до 16.7 на 100 000 през 2007).

Извършването на еднократна флексибилна сигмоидоскопия във възрастовата група 55-64 години намалява честотата и смъртността от колоректален карцином със съответно 18% и 20%, са изводите от анализ, публикуван в списание Journal of National Cancer Institute.

Авторите от S. Giovanni University Hospital в Торино, Италия, са провели анкетно проучване върху 9991 пациенти, подложени на флексибилна сигмоидоскопия и проследени за период от 10-11 години.

От изследваните, 55 са били насочени за оперативно лечение, а 395 – за редовно проследяване с колоноскопия. За целия посочен период са диагностицирани 557 случаи на колоректален карцином и 148 летални изхода в резултат на заболяването.

За редовно проследените пациенти, честотата на напреднали форми на колоректален карцином са били намалени с 31%, а смъртността – с 38%.

Скринингът с флексибилна сигмоидоскопия е безопасен и ефективен дългосрочен метод за намаляване на риска за колоректален карцином, е заключението на авторите.

Рандомизирано проучване, проведено в Imperial College в Лондон и публикувано през 2010 в списание Lancet, също установи, че еднократната флексибилна сигмоидоскопия при здрави хора на възраст 55-64 години и отстраняването на всички видими полипи намалява честотата на заболяването с една трета, а смъртността – с 43%, за период от 11 години.

Според авторите, пълните предимства на метода не са напълно разкрити, тъй като честотата на колоректалния карцином е най-висока във възрастовата група 70-80 години.

Данните потвърждават резултатите от предходни случай-контрола изследвания, които доказват, че флексибилната сигмоидоскопия има протективен ефект до 16 години след провеждането й. Методът позволява изследване на сигмата и ректума, в които са локализирани около 60% от аденомите и карциномите на дебелото черво, както и отстраняване на малки и единични полипи.

Проучването е едно от най-големите до момента и обхваща 170 432 здрави мъже и жени, от които 40 674 са били изследвани със сигмоидоскопия. Резултатите показват,че провеждането на скринингова сигмоидоскопия намалява честотата на колоректалния карцином с 33%, а смъртността от заболяването – с 43%.

Колоноскопията е предпочитан метод за скрининг в САЩ, където според последните стандарти (от 2009 година) на American College of Gastroenterologists (ACG), извършването на скринингова колоноскопия на всеки 10 години, като се започне от петдесетгодишна възраст, е препоръчителна стратегия за превенция на заболяването.

Предимство на колоноскопията е, че дава възможност за оглеждане на цялото дебело черво, за разлика от сигмоидоскопията, която диагностицира между 50 и 75% от злокачествените колоректални заболявания и/или полипи (според данни от различни изследвания).

От друга страна, флексибилната сигмоидоскопия е с по-малко усложнения, не изисква седиране, отнема по-кратко време и може да се извърши от по-малко опитен персонал. (ИТ)

Използвани източници:

1. Colorectal Cancer Facts & Figures 2011-2013 www.cancer.org

2. CDC Vital Signs Report: Colorectal cancer www.cdc.gov/vitalsigns/CancerScreening/index.html

3. Journal of National Cancer Institute 2011 Advanced on-line publication http://jnci.oxfordjournals.org

4. Atkin W., Edwards R., Kralj-Hans I. et al. Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorectal cancer: a multicentre randomised controlled trial The Lancet 2010; 375 (9726): 1624-1633 www.thelancet.com

5. American College of Gastroenterology guidelines for colorectal cancer screening 2009 Am J Gastroenterol 2009; 104: 739-750 www.acg.gi.org/media/releases/ACG2009CRCGuideline.pdf