Rosuvastatin осигурява превенция на сърдечносъдовите събития при повишен hs-CRP без хиперлипидемия


md 01/09/2011

Приемът на rosuvastatin от хора без хиперлипидемия, но с повишени стойности на високоспецифичния C-реактивен протеин (high-sensitivity C-reactive protein – hsCRP), води до сигнификантно намаление на честотата на значими сърдечносъдови събития, показаха резултатите от проучването JUPITER*, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Известно е, че повишените нива на възпалителния биомаркер са предиктор за сърдечносъдовия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.