Прицелна терапия при рефрактерен тиреоиден карцином


md 01/09/2011

Тиреоидният карцином е най-срещаното злокачествено заболяване на ендокринната система, диагностицирането на което се увеличи значително през последните години. Най-честите форми на заболяването са: диференциран тиреоиден карцином (DTC), медуларен тиреоиден карцином (произхождащ от парафоликуларните С-клетки, МTC) и анап-ластичен тиреоиден карцином (АТС). Папиларният тиреоиден карцином (PTC) е най-честият хистологичен вариант, който се установява в около 80% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.