Новини от фармацевтичните компании01/09/2011

- Novartis обяви увеличение на нетната печалба с 12% през второто тримесечие на годината (до $2.73 милиарда), като в същото време продажбите са се увеличили с 27% (до $14.92 милиарда).

Най-продаваният медикамент на компанията е антихипертензивният Diovan (valsartan); продажбите на Glivec/Gleevec (imatinib) – за лечение на хронична миелоидна левкемия и гастроинтестинални стромални тумори, нараснаха с 12%, а на неговия наследник – Tasigna (nilotinib) – с 91%.

От по-новите продукти на Novartis, с увеличен пазар са антихипертензивните Exforge (amlodipine/valsartan) и Rasilez (aliskiren), Exjade (deferasirox) – за терапия на повишени нива на желязо, и Sandostatin (octreotide).

- Pfizer придоби изцяло Icagen, в която досега притежаваше 11%. Основните разработки на Icagen са в областта на съединения, които модифицират три специфични натриеви йонни канали, отговорни за генерирането, провеждането и усета за болка. Счита се, че медикаменти, които повлияват тези канали, могат да са обещаваща терапия на болката с минимални странични ефекти.

- Johnson & Johnson е с намалена печалба през второто тримесечие на годината, най-вече поради разходи, свързани с преструктурирането на притежаваното от компанията поделение Cordis Corp.

Световните продажби на J & J са се повишили с 12.2% (до $6.23 милиарда), въпреки конкуренцията на генерични аналози на ключови за компанията медикаменти, като Risperdal (risperidone), Topamax (topiramate), Procrit/Eprex (epoetin alfa) и Levaquin (levofloxacin).

С най-големи продажби са: Remicade (infliximab), Simponi (golimumab), Concert (methylphenidate) и Velcade (bortezomib).

Oт новите медикаменти на компанията, с най-голямо нарастване на продажбите са: Prezista (darunavir) - за лечение на HIV инфекция (с 53.4%), Stelara (ustekinunab) – за терапия на умерени и тежки форми на плакатен псориазис (с >100%), и Invega (paliperidone) – за лечение на шизофрения (с 25.5%). Поделението за медицинска апаратура на J & J отбеляза увеличение на приходите със 7.2% (до $6.57 милиарда).

- Roche придоби срещу 190 милиона евро германската диагностична компания MTM Laboratories, която е специализирана в производството на тестове за ранно откриване на цервикален карцином. Тестовете на MTM са базирани на биомаркера р16, който дава информация за преканцерозни цервикални лезии и намалява необходимостта от вземане на биопсия.

С придобиването на MTM, Roche ще притежава пълно портфолио за скрининг на цервикален карцином – от цитологичния скрининг до хистологичната диагноза. От компанията смятат, че р16 може да намери приложение и за ранна диагностика на други злокачествени заболявания като белодробен карцином, рак на гърдата, аногенитални злокачествени заболявания и рак на главата и шията.

- Bristol-Myers Squibb придоби Amira Pharmaceuticals срещу $475 милиона. Водещ медикамент на Amira е АМ152 – перорален антагонист на лизофосфатната киселина1 (LPA1), който преминава фаза 3 клинични изпитвания за терапия на идиопатична пулмонална фиброза и системна склероза (склеродермия).

Компанията разработва и програма за медикаменти за лечение на невропатна болка и злокачествени метастази.

- Biogen Idec съобщи за увеличени продажби, които се дължат основно на Tysabri (natalizumab) - за лечение на множествена склероза (MS). По данни на компанията, към момента в света около 61 500 пациенти с MS са на лечение с медикамента.

Другите най-продавани медикаменти са MabThera/Rituxan (rituximab) – за лечение на ревматоиден артрит и Avonex (interferon beta-1a) – по-стар медикамент за терапия на MS.

- Recordati отбеляза нарастване на приходите с 6.6% за второто тримесечие на годината, въпреки отпадането на патентната защита нa един от ключовите за компанията медикаменти – антихипертензивния Zanidip/Lercadip (lercanidipine) в някои европейски страни.

Сред най-продаваните медикаменти на компанията са: Zanipress (lercanidipine/enalapril), Urorec (silodosin), Livazo (pitavastatin) и Carbaglu (carglumic acid).

- Merck (извън САЩ и Канада името на фирмата е MSD) възнамерява да съкрати 12-13 000 хиляди работни места до 2015, въпреки значително увеличените приходи от продажби през второто тримесечие на т.г. Преструктурирането е в резултат на придобиването на Schering-Plough през 2009 година и ще доведе до икономии от $4-4.5 милиарда.

Най-продаваният медикамент на компанията продължава да е Singulair (montelukast) – за лечение на астма/алергичен ринит ($1.35 милиарда). Други медикаменти с високи приходи са Januvia (sitagliptin) и Janumet (sitagliptin/metformin) – за терапия на диабет тип 2, Isentress (raltegravir) – за терапия на HIV инфекция и Gardasil – HPV ваксина.

От холестерол-понижаващите медикаменти, с най-голям приход са Vytorin (ezetimibe/simvastatin) и Zetia (ezetimibe). Продажбите на антихипертензивните Cozaar (losartan) и Hyzaar (losartan/hydrochlorothiazide) намаляха в резултат на загуба на патентната им защита в Европа и САЩ.

- UCB отбеляза нарастване на приходите за първото полугодие, въпреки загубата на патентна защита на някои от ключови за компанията медикаменти. Продажбите на Keppra (levetiracetam) се увеличиха с 10% (до 507 милиона евро), на Zyrtec (cetirizine) – с 11% (до 68 милиона евро), и на Xyzal (levocetirizine) – със 7% (до 68 милиона евро).

От новите продукти на компанията, с най-високи продажби са: Cimzia (certolizumab pegol) – за терапия на ревматоиден артрит, антиепилептичния Vimpat (lacosamide) и Neupro (rotigotine) – за лечение на болест на Parkinson. (ИТ)