Интерлевкин 36Ra при генерализиран пустулозен псориазис


md 01/09/2011

Нарушената структура и функция на интерлевкин-36Ra водят до неконтролирана продукция на инфламаторни цитокини и до възникването на генерализиран пустулозен псориазис, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). В настоящето клинично изпитване са извършени генетични изследвания при девет семейства с автозомно-рецесивен генерализиран пустулозен псориазис. Оценен е ефектът на мутациите върху експресията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.