Гинекологични невроендокринни тумори01/09/2011

Гинекологичните невроендокринни тумори (NETs) са хетерогенна група редки злокачествени заболявания, за които е трудно да се изработят единни стандарти за лечение. Американското Society of Gynecology Oncology (SGO), на базата на натрупаните досега данни, публикува терапевтични насоки за поведение, които се основават на мултимодален подход в зависимост от степента на засягане на първичния орган и от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.