Ангиотензин рецепторни блокери и риск за миокарден инфаркт и злокачествени заболявания


md 01/09/2011

В отговор на няколко съобщения за връзка на приема на ангиотензин рецепторни блокери (ARB – angiotensin receptor blockers) с повишение на риска за миокарден инфаркт (MI) и злокачествени заболявания, се проведоха поредица от мета-анализи, резултатите от които категорично отхвърлят подобна зависимост. ARB и риск за MI Резултатите от проучването VALUE* повдигнаха въпроса за връзката между […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.