Afinitor е ефективен при напреднал рак на гърдата


md 01/09/2011

Afinitor (everolimus) на Novartis, в комбинация с exemestane, удължава сигнификантно при жени с напреднал рак на гърдата преживяемостта без прогресия на заболяването, в сравнение с приложението на плацебо плюс exemestane, показаха междинни данни от фаза 3 клиничното проучване BOLERO-2 (1, 2, 3). Everolimus таргетира mTOR – протеин, който е важен регулатор на деленето на туморните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.