Висок процент рецидиви след исхемичен инсулт01/08/2011

Над 60% от пациентите с исхемичен мозъчен инсулт се хоспитализират отново или умират в рамките на следващите 12 месеца, показаха резултатите от проучване на изследователи от University of California, публикувани в списание Stroke (1).

В рамките на 30 дни след инцидента, при около 15% от засегнатите настъпва летален изход.

Инсултът е втората по честота причина за смърт след възрастните хора в развитите страни, според данни на American Heart Association; 87% от инсултите са исхемични.

Авторите са си поставили за цел да установят честотата на рехоспитализация или летален изход на 30-ия ден и 12-я месец след исхемичен инсулт, като са анализирали данните на 91 134 пациенти на средна възраст 79.3 години от регистъра на здравния осигурител Medicare за периода 2003-2006.

Резултатите показват, че болничната смъртност, смъртността на 30-я ден и на 12-я месец са съответно 6.1, 14.1 и 31.1%. Честотата на летален изход или рехоспитализация в рамките на една година е 61.9%

Основните изводи:

- около 15% от болните с исхемичен инсулт умират в рамките на 30 дни след хоспитализацията

- над 30% умират в рамките на 12 месеца

- 61.9% от дехоспитализираните след исхемичен инсулт, се хоспитализират отново или умират в рамките на 12 месеца

- честотата на хоспитализация или фатален изход при остър исхемичен инсулт не се е променила съществено за периода 2003-2006

Резултатите показват необходимостта от подобрение на качеството на интервенциите и на общата грижа за тази група пациенти, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Fonarow G., Smith E., Reeves M. et al. Hospital-level variation in mortality and rehospitalization for Medicare beneficiaries with acute ischemic stroke. Stroke: Journal of the American Heart Association, 2010 http://stroke.ahajournals.org