Стенозата на каротидната артерия често придружава коронарната атеросклеротична съдова болест01/08/2011

Стенозата на каротидната артерия е пряко свързана със степента на коронарна съдова болест, показаха резултатите от най-голямото проведено до момента изследване в тази област, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Екип от Израел е изследвал 1405 пациенти на средна възраст 65+/-11 години (77% мъже), при които е била проведена ангиография извън условията на спешност, най-често по повод на нестабилна стенокардия (40% от случаите). В следващото денонощие при участниците е била проведена и Доплер ехография на каротидните артерии.

Средно 12% са имали умерено тежка каротидна стеноза (peak systolic velocity – PSV над 125 см/сек), при 4.6% каротидната стеноза е била тежка (PSV над 230 см/сек). Преобладаващата част от болните (58%) са имали леки стенотични промени.

Участниците с най-тежка степен на коронарна атеросклероза са имали и най-значима стеноза на каротидните артерии. Например, 17.8% от пациентите с клинично значима трисъдова коронарна болест са имали и клинично значима стеноза на каротидните артерии. В допълнение, 31.3% от случаите със заболяване на лявата коронарна артерия също са имали значима каротидна стеноза.

След анализ на резултатите изследователите доказват, че независими предиктори за тежка каротидна стеноза са възрастта, тютюнопушенето, захарният диабет, заболяването на лявата главна коронарна артерия и трисъдовото засягане, както и преживян инсулт.

Eкспертите считат, че не всички болни с коронарна атеросклероза трябва да преминат рутинен скрининг и за каротидна стеноза. Само високорискови пациенти с коронарна съдова болест, тези с преживян исхемичен инсулт или транзиторна исхемична атака, пушачи, с хиперлипидемия и тежка артериална хипертония, трябва да бъдат подложени на Доплер ехография за идентифициране на каротидна стеноза за превенция на исхемични инциденти. (КД)

Използван източник:

1. Steinvil A., Sadeh B., Arbel Y. et al. Prevalence and predictors of concomitant carotid and coronary artery atherosclerotic disease. J Am Coll Cardio, 2011; 57:779-783 http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/57/7/779