Скорът SYNTAX определя прогнозата при остър коронарен синдром


md 01/08/2011

SYNTAX score* – SS (точковият сбор, определен въз основа на ангиографски промени в лявата и дясната коронарни артерии) е независим предсказващ фактор за клиничния изход в края на първата година при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента (NSTE ACS), подложени на перкутанна коронарна интервенция (PCI), показаха резултатите от подпроучване на проучването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.