Sildenafil е ефективен при системна склероза01/08/2011

Sildenafil има добър ефект върху улцерациите по върховете на пръстите при пациенти със системна склероза (SSc), като води до подобрeние на феномена на Raynaud и асоциираните с него симптоми, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

SSc се характеризира с васкулопатия (представена от феномена на Raynaud), която може да доведе до развитието на дигитални улцерации (digital ulcers, DU) и пулмонална артериална хипертония (pulmonary arterial hypertension, PAH). По данни от различни проучвания, в патогенезата на съдовите нарушения основна роля играе активацията на ендотелиновите рецептори (2).

Блокерът на еднотелиновите рецептори А и В bosentan е ефективен, обаче, единствено за превенцията на DU, но не и за тяхното лечение. Интравенознaта форма на iloprost (синтетичен аналог на простациклин) се използва при лечението на улцерациите, но ефектът му по отношение на превенцията засега остава несигурен. Вероятно различни механизми участват при възникването и при обратното развитие на улцерациите.

Понижените нива на азотния окис играят важна роля в патогенезата на васкулопатиите при SSc. Именно поради този факт, инхибиторът на цикличния гуанозин монофосфат (цГМФ)-специфичната фосфодиестераза-5 sildenafil може да се окаже подходящо средство на избор.

Медикаментът е одобрен от FDA и ЕМА за терапия на PAH. Най-високата препоръчвана доза е 60 mg/ден за лечение на PAH, но според някои проучвания тя може да се увеличи до 100 mg/ден, разделени на два приема.

Целта на настоящото пилотно проучване е изследване на ефекта на sildenafil върху оздравяването на DU и свързаните със системната склероза клинични прояви. Включени са общо 19 болни, лекувани с максимално толерираната доза sildenafil в продължение на шест месеца.

Първичният критерий е оздравяването на DU, като е направена и цялостна клинична оценка на състоянието на пациентите. Резултатите показват, че от общо 49 улцерации (при 19 участници) в началото на изследването, лечението с медикамента е довело до намаляване на техния брой до 17 (p<0.001).

Освен това, е регистрирано подобрение и на други клинични показатели като феномена на Raynaud, болката и активността на болния. По време на лечението при девет болни са се появили 12 нови DU. Според авторите, за доказване на ефекта на sildenafil медикамента при SSc е необходимо провеждане на още сравнителни проучвания. (ОИ)

Използвани източници:

1. Brueckner C., Becker M., Kroencke T. et al. Effect of sildenafil on digital ulcers in systemic sclerosis: analysis from a single centre pilot study. AnnRheum Dis 2010; 69: 1475-1478 www.ard.bmj.com/content/current