Оптимално лечение на хронично бъбречно заболяване01/08/2011

През последните пет години понятието хронична бъбречната недостатъчност (ХБН) бе заменено с по-точното определение на това болестно състояние – хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). ХБЗ е дефинирано като бъбречно увреждане, продължаващо три или повече месеца, определено като структурна или функционална абнормност на бъбреците, със или без намаляване на гломерулната филтрация (GFR), което може да доведе до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.