Коагулационни нарушения при хронични чернодробни заболявания


md 01/08/2011

Преоценката на хемостазата при пациентите с хронични чернодробни заболявания поставя под съмнение догмата, че коагулопатията при тези болни се изявява предимно с кървене. При определени условия, рискът за тромбози може да е по-голям от този за хеморагии, което налага индивидуализиране на терапията при всеки болен, според обзорна статия, публикувана в New England Journal of Medicine […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.