Блокерите на калциевите канали имат невропротективен ефект01/08/2011

Волтажно-зависимите калциеви канали (Ca2+) бяха разделени на най-малко пет типа (L, N, T, P и Q). Блокерите на калциевите канали (ССВ) потискат потока на калций и намаляват вътреклетъчната концентрация на Са, което води до понижаване на неговите невротоксични ефекти.

Блокерът на L/N-тип Ca(2+) канали cilnidipine демонстрира, че може да понижава размера на мозъчния инфаркт при миши модели на фокална мозъчна исхемия.

Блокерът на L-тип Ca(2+) канали amlodipine намалява мозъчния оток и потиска смъртта на невроните.

Блокерът N-тип Ca(2+) канали omega-conotoxin редуцира размера на мозъчния инфаркт и потиска апоптозата в хипокампуса.

Тези факти подкрепят тезата за невропротективния ефект на ССВ.

Данни показват, че L-тип Ca(2+) блокерите имат невпропротективни ефекти и при болест на Parkinson, регулирайки вътреклетъчната концентрация на Са в допаминергичните клетки на substantia nigra.

Използвани източници:

1. Ito Y., Araki N. Calcium antagonists: current and future applications based on new evidence. Neuroprotective effect of calcium antagonists. Clin Calcium. 2010; 20(1):83-8

2. Wildburger N., Lin-Ye A., Baird M. et al. Neuroprotective effects of blockers for T-type calcium channels. Molecular Neurodegeneration 2009, 4:44 www.molecularneurodegeneration.com/content/pdf/1750-1326-4-44.pdf