Бисфосфонатите са свързани с атипични фрактури на фемура01/08/2011

Редките атипични фрактури на бедренната кост са характерни за целия клас бисфосфонати, прилагани за лечение на остеопороза, е заключението на Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) (1).

Регулаторният орган потвърди, че предимствата на този клас медикаменти за лечение и превенция на остеопороза продължават да надхвърлят рисковете от терапията.

CHMP препоръча включването на предупреждение за риска за атипични фрактури на фемура към лекарствената инструкция на всички съдържащи бисфосфонати медикаменти в Европейския съюз. Подобно предупреждение вече бе добавено в продуктовата информация на съдържащите alendronate лекарствени средства.

Лекарите, които предписват бисфосфонати (или съдържащи бисфосфонати медикаменти), трябва да имат предвид, че описаното усложнение е рядко. При подозрение за атипична фрактура на единия крак, е необходимо изследването и на другия.

При дългосрочен прием на бисфосфонати за лечение или превенция на остеопороза е необходимо извършването на периодични прегледи за преценка на необходимостта от продължаване на терапията, особено след период >5 години.

Пациентите, които приемат този клас медикаменти, трябва да са информирани за възможното усложнение и да се консултират с лекар при възникването на болка, дискомфорт или слабост в бедрото, тъй като това може да е белег на възможна фрактура. (ИТ)

Използван източник:

1. European Medicines Agency concludes class review of bisphosphonates and atypical fractures www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/04/WC500105281.pdf