Биомаркер в урината предсказва риска за развитие на атопичен дерматит01/08/2011

Нивата на еозинофилния протеин X при асимптомни новородени са в статистически значима асоциация с развитието на алергична сенсибилизация, назална еозинофилия и екзема през първите шест години от живота, показаха резултатите от проучване, публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

Включени в изследването са новородени на един месец, които са участници в Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC). При тях са измерени стойностите в урината на маркер за активността на еозинофилите – еозинофилен протеин X (n=369) и на медиаторите на възпалението - левкотриен C4/D4/E4 (n=367) и 11-beta простагландин F2alpha (n =366).

Клиничните данни за развитие на алергична сенсибилизация, алергичен ринит, назална еозинофилия, повишение на нивата на еозинофилите в кръвта, екзема, респираторна симптоматика (кашлица, бронхиална обструкция) са събирани проспективно до навършването на шестгодишна възраст.

Резултатите показват, че нивата на еозинофилен протеин-X в урината на асимтпомни новородени се намират в статистически значима асоциация с по-късната поява на алергична сенсибилизация (OR 1.49), назална еозинофилия (OR 3.2) и екзема (OR 1.4), но не и с възникването на алергичен ринит, астма или еозинофилия в кръвта. Левкотриен C4/D4/E4 и 11-beta простагландин F2alpha не са били свързани с тези алергични фенотипове.

Тези данни говорят за ранна активация на еозинофилите, още преди клиничната изява на атопия. Установяването на повишени нива на еозинофилния протеин X е основание за предприемане на целенасочени превантивни мерки и за провеждане на изследвания, оценяващи активността на патологичния процес преди наличието на клинични симптоми. (ЗВ)

Използван източник:

1. Chawes B., Bonnelykke K., Bisgaard H. Elevated eosinophil protein X in urine from healthy neonates precedes development of atopy in the first 6 years of life Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2011, doi:10.1164/rccm.201101-0111OC http://ajrccm.atsjournals.org