Всички НСПВС са свързани със сърдечносъдов риск01/06/2011

Всички нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) са свързани с повишен сърдечносъдов риск, показаха нови данни от мета-анализ върху досегашните рандомизирани клинични проучвания, публикуван в списание British Medical Journal (1).

Няколко предишни мета-анализа не успяха да решат проблема със сърдечносъдовия риск на НСПВС, тъй като те не обхващаха всички налични изследвания.

В анализа, проведен от швейцарски изследователи в Берн, са включени данните от 31 клинични проучвания, в които са участвали 116 429 пациенти на терапия с naproxen, ibuprofen, diclofenac, celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, rofecoxib или плацебо.

Обобщените резултати показват повишен сърдечносъдов риск при всички НСПВС, но най-неблагоприятен профил на безопасност е регистриран при rofecoxib. По тази причина, през 2004 година Merck изтегли от фармацевтичния пазар Vioxx (rofecoxib).

С най-висок риск за миокарден инфаркт (първична крайна точка за оценка) са били rofecoxib (2.12 пъти) и lumiracoxib (2.00 пъти), a ibuprofen и diclofenac са били свързани с висок риск за инсулт (съответно – 3.36 и 2.86 пъти). Etoricoxib и diclofenac са повишавали риска за сърдечносъдова смърт близо четирикратно. От всички НСПВС най-малко рисков е naproxen, за който се препоръчва да се прилага заедно с инхибитор на протонната помпа (PPI).

При необходимост от терапия с НСПВС е необходимо да се оценят сърдечносъдовите рискови фактори на пациента, като при взимане на решение за назначаване на нестероидно противовъзпалително средство то трябва да се прилага в най-ниската ефективна доза за възможно най-краткия период, е препоръката за клиничната практика.

За отбелязване е, че в мета-анализа не е установена пряка връзка между специфичността към инхибиране на циклооксигеназа 2 (Cox-2) и риска за сърдечносъдови събития, което контрастира с резултатите от предходни изследвания.

Според авторите, повишената вероятност за сърдечносъдови събития може да се дължи и на други фактори, като различни ефекти върху: синтеза на простациклин и тромбоксан А2, ендотелната функция, продукцията на NO, артериалното налягане, задръжката на течности и нежелани ефекти върху бъбречната функция. Засега не е ясно кой НСПВС e най-безопасен при пациенти с висок сърдечносъдов риск, но naproxen изглежда относително най- безопасен в това отношение.

В момента се провежда проучването PRECISION (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen Or Naproxen), което се очаква да даде допълнителна информация за безопасността на тази група медикаменти. (ИТ)

Използван източник:

1. Trelle S., Reichenbach S., Wandel S. et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. BMJ 2011; 342:c7086 doi: 10.1136/bmj.c7086 www.bmj.com