Високите дози atorvastatin подобряват прогнозата при STEMI


md 01/06/2011

Приложението на висока доза atorvastatin 80 mg преди първична перкутанна коронарна интервенция (percutaneous coronary intervention – PCI) при пациентите с миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) води до значимо подобрение на коронарния кръвоток, в сравнение с ниската доза 10 mg на медикамента, което може да подобри миокардната перфузия, показаха резултатите от проучването STATIN-STEMI, публикувани в Journal […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.