Възпалителните чревни заболявания увеличават риска за ИБС01/06/2011

Пациентите с възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ) имат по-висок от средния риск за развитие на исхемична болест на сърцето (ИБС) въпреки наличието на по-малко традиционни рискови фактори за атеросклероза, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1).

Проучването е едно от първите, които изследват връзката между ВЧЗ и ИБС. Дизайнът е ретроспективен, обхванати са 356 пациенти с ВЧЗ със средна продължителност на заболяването над 10 години (равномерно разпределени между болест на Crohn и хроничен улцерозен колит - ХУК) и 712 контроли.

Проследяването е 4-годишно. Исхемичните коронарни инциденти са дефинирани като миокарден инфаркт или абнормен резултат при коронарна ангиография.

Пациентите с ВЧЗ показват статистически значимо по-висок брой на левкоцитите и по-голяма честота на анемия в сравнение с контролите. В контролната група е по-висока честотата на традиционните рискови фактори за атеросклероза, включващи артериална хипертония, захарен диабет, дислипидемия и затлъстяване.

Въпреки това, относителният риск за развитие на ИБС е 2.85 пъти по-висок при пациентите с ВЧЗ, като при отчитане на влиянието на традиционните рискови фактори за ИБС този риск се повишава до 4.08 пъти.

След включване на нетрадиционните рискови фактори (брой на левкоцити, тромбоцити и наличие на анемия) рискът за ИБС при пациентите с ВЗЧ все още е 2.62 пъти по-висок от този на контролите.

Наблюдаваната зависимост е в сила за всички възрастови групи, като пациентите с болестта на Крон и тези с ХУК не се различават помежду си по отношение на риска за развитие на ИБС. Употребата на кортикостероиди при част от тези пациенти не е била свързана с влияние върху риска за развитие на ИБС.

Наблюдаваното увеличение на риска за ИБС при пациенти с ВЧЗ на фона на по-ниска честота на рисковите фактори би могла да се обясни с:

1. ВЧЗ се съпровожда от хиперкоагулантно състояние, което увеличава риска за тромбоза

2. ВЧЗ е проинфламаторно състояние (левкоцитоза), свързано с развитие на хронично съдово възпаление и ендотелна дисфункция

3. Пациентите с ВЧЗ е по-малко вероятно да получават профилактична терапия с Aspirin, поради увеличения риск за кървене, характерен за основното им заболяване. (ЯС)

Използван източник:

1. Yarur A., Deshpande A., Pechman D. et al. Inflammatory Bowel Disease Is Associated With an Increased Incidence of Cardiovascular Events. Am J Gastroenterol, March 2011 www.nature.com/ajg/journal/vaop/ncurrent/abs/ajg201163a.html