Tinea corporis01/06/2011

Tinea corporis e повърхностна дерматофитна инфекция (дерматофитоза), която се характеризира с възпалителни или невъзпалителни лезии на кожата. Причинителите са от три рода гъби: Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Те могат да инфектират хората (антропофилни), животните (зоофилни) или временно да пребивават в почвата (геофилни) (1). Тrichophyton rubrum е един от често рапространените дерматофити, чиято клетъчна стенa го […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.