Препоръки за диагностика и терапевтично поведение при синдром на Noonan


md 01/06/2011

Препоръки за диагностика и терапевтично поведение при деца със синдрома на Noonan бяха публикувани в списание Pediatrics (1). Синдромът на Noonan е генетично заболяване с честота от 1 на 1000 до 1 на 2500 живородени деца. За първи път през 1963 Noоnan и Еkhme описват група от пациенти с лицев дисморфизъм (хипертелоризъм, епикантус, ниско разположени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.