Перкутанна интервенция при прокси-мална ДВТ


md 01/06/2011

Перкутанната интервенция за остраняване на тромбите във v. poplitea, v. femoralis или v. iliaca, в комбинация с антикоагулантна терапия, има по-добър ефект отколкото самостоятелната антикоагулация както за превенция на рекурентния венозен тромбемболизъм, така и за подобряване на крайните резултати при болните със симптоматична тромбоза на проксималните дълбоки вени, показаха резултатите от проучване, представени през септември […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.