Paracetamol повишава артериалното налягане при пациенти с ИБС01/06/2011

При хора с исхемична болест на сърцето (ИБС) рaracetamol (наричан в САЩ acetaminophen) повишава леко, но значимо артериалното налягане (АН), показаха резултатите от клинично проучване в Швейцария, публикувани в списание Circulation (1).

Профилът на безопасност на този медикамент, използван често като алтернатива на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) и селективните инхибитори на циклооксигеназа-2, трябва да бъде изследван при популация с висок сърдечносъдов риск, препоръчват авторите.

В проспективното изследване са участвали 33 мъже и жени с ИБС (стабилна стенокардия или реваскуларизация на коронарните артерии), които са взимали 1000 mg рaracetamol или плацебо, разделени на три приема на ден, за период от две седмици. След очистващ период от две седмици двете групи са си разменили местата по отношение на приема на медикамента или на плацебо за период от още две седмици.

Приложението на рaracetamol е било свързано с повишение на средното систолно АН от 122.4 на 125.3 и на средното диастолно АН от 73.2 на 75.4 mmHg (р=0.02 и за двете сравнения).

Този факт показва, че парацетамол, подобно на НСПВС, оказва влияние върху сърдечносъдовата система и неговият прием трябва да бъде внимателен, особено при пациенти с ИБС. Механизмът за повишаване на АН остава неясен, тъй като приемът на медикамента не е бил свързан с влияние върху ендотелната функция или тромбоцитната активност.

До този момент парацетамол се смяташе за по-безопасен от НСПВС, поради което често се предписваше като терапия на първи избор за облекчаване на болка, особено при пациенти с повишен сърдечносъдов риск. Неговото единствено предимство пред Аspirin е по-ниската честота на стомашно дразнене.

Поради широкото използване на парацетамол, включително като ОТС продукт, този медикамент е водеща причина за чернодробна недостатъчност и чернодробни трансплантации в САЩ.

Парацетамол е предпочитан пред НСПВС за лечение на остри нарушения като фебрилни състояния, главоболие, мускулни болки. За терапия на остеоартрит или ревматоиден артрит той не е по-подходящ от НСПВС, тъй като сходно на тях води до леко повишение на артериалното налягане, а освен това е по-малко ефективен за облекчаване на болка от възпалителен характер.

Небходимо е провеждането на рандомизирано клинично проучване, което да оцени риска за миокарден инфаркт, свързан с приложението на парацетамол при пациенти с висок сърдечносъдов риск. (ДЯ)

Използван източник:

1. Sudano I, Flammer A. Daniel Periat D. et al. Acetaminophen increases blood pressure in patients with coronary artery disease. Circulation 2010; 122; 1789-1796 http://circ.ahajournals.org