Оценка на симпатикусовата невронална дисфункция при сърдечна недостатъчност01/06/2011

Оценката на сърдечната симпатикова нервна система (СНС) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с помощта на различни образни методики има самостоятелно прогностично значение. Въведение В Европа диагностицираните със СН пациенти са близо 16 милиона. Рискът на един 40-годишен човек да развие СН при нормална за европейските страни очаквана продължителност на живота е 20%. Същевременно един […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.