Нови области на приложение на rosuvastatin


md 01/06/2011

Три нови области на приложение на липидопонижаваща терапия с rosuvastatin привлякоха вниманието на кардиологичната общност през месец май 2011 година. Rosuvastatin намалява инсулиновата резистентност при пациенти с дислипидемия Проучване с 36 участници, рандомизирани на rosuvastatin 10 mg (n=18) или на atorvastatin 20 mg (n=18), сравнява ефекта на двата медикамента върху глюкозната хомеостаза, инсулиновата чувствителност, нивата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.