Нов вирус е открит в Китай01/06/2011

Новият вирус, обозначен като SFTSV (severe fever with thrombocytopenia syndrome virus), е изолиран в Китай от кръвните проби на пациенти с фебрилитет, тромбоцитопения, левкопения и мултиорганна дисфункция. Вирусът е нов член на род Phlebovirus от семейство Bunyaviridae*, a преносител е кърлежът Haemaphysalis longicornis (1).

През периода март-юли 2009 година в провинциите Hubei и Henan в Китай възникват поредица от случаи на инфекциозно заболяване, протичащо с фебрилитет, тромбоцитопения, гастроинтестинални симптоми и левкопения и с леталитет, достигащ до 30%, наречено синдром на изразен фебрилитет с тромбоцитопения (SFTS).

От март 2010 зачестяват съобщенията от централните и североизточните части на Китай за хоспитализирани пациенти със симптоми, наподобяващи описаните при SFTS.

Чрез полимеразна верижна реакция в реално време (real-time polymerase chain reaction – RT-PCR) e изолиран причинителят на този синдром, който е обозначен като SFTSV. Комари и кърлежи често се установяват в обкръжаващата среда на заразените, но вирусна РНК не е открита в нито един от изследваните 5900 комари.

За периода 2009-2010, е установено наличие на РНК на bunyavirus, специфични антивирусни антитела или и двете при 171 от 241 хоспитализирани пациенти с описаните симптоми на SFTS.

През 2010 година 148 от общо 154 лабораторно потвърдени случаи на заболяването (96%) са възникнали през периода май-юли. Възрастта на пациентите е 39-83 години, а 75% са на възраст над 50 години. 56% от всички болни са жени, а 97% - фермери, живеещи в гористи и хълмисти месности и работещи в полето.

През лятото на 2010 година инфекцията с този вирус е довела до летален изход при 18 болни от централната провинция на Китай Хенан. За периода 2007-2010 в Хенан са докладвани 557 случая на заболяването.

Предполага се, че преносители на вируса са кърлежи. „Този тип вируси не се предават по въздушно-капков път и вероятността за разпространение в други области е много малко вероятна,” според Heinz Feldmann, завеждащ лабораторията по вирусология към National Institute of Allergy and Infectious Diseases в Hamilton, Montana, САЩ.

Клиничните прояви на SFTS са неспецифични, като основните симптоми са фебрилитет и гастроинтестинални оплаквания. От лабораторните изследвания най-често има тромбоцитопения (95%) и левкопения (86%).

При голяма част от пациентите бързо се развива мултиорганна недостатъчност, към която насочват повишените стойности на серумните аминотрансферази, на креатинкиназата и на лактатдехидрогеназата. Срещат се и протеинурия и хематурия.

Китай има най-голям потенциал в света за възникване на нови инфекциозни заболявания заради многобройното си население и поради огромното разнообразие на диви и домашни животни, които живеят в непосредствена близост с хората. Китайските пазари за животни се смятат за уникални места за предаване на патогени от животните на човека. (ЗВ)

* От семейството на Bunyaviridae, хантавирусите (Hantavirus) се пренасят предимно от роденти, докато останалите буниавируси - от артроподи (кърлежи)

Използван източник:

1. Xue-Jie Y., Mi-Fang L., Shou-Yin Z. et al. Fever with thrombocytopenia associated with a novel bunyavirus in China. N Engl J Med 2011;364:1523-1532 www.nejm.org