Локален алергичен ринит


md 01/06/2011

Значителен брой от пациентите, на които е поставена диагноза идиопатичен или неалергичен ринит (NAR), развиват локална реакция с назална продукция на специфични имуноглобулин Е (sIgE) антитела и са с положителен отговор от назалния провокационен тест с алергени (nasal allergen provocation test – NAPT). Тази нозологична единица е дефинирана като локален алергичен ринит (local allergic rhinitis […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.