Лекарствена безопасност01/06/2011

FDA (www.fda.gov) постави под наблюдение нови девет медикамента, за които има информация, че употребата им има потенциални рискове. Данните са от системата Adverse Event Reporting System (AERS) за съобщаване на неблагоприятни странични ефекти.

Поставянето на даден медикамент под наблюдение не означава, че регулаторният орган го определя като рисков за здравето. Лекарите не трябва да преустановяват предписването на дадено лекарствено средство включено в списъка, нито пациентите да спират да го приемат. (ИТ)

Използван източник:

1. Potential signals of serious risks/new safety information identified by the Adverse Event Reporting System (AERS) www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrugEffects/ucm249657.htm