Контрацептиви и риск за остър миокарден инфаркт01/06/2011

Контрацептивите, съдържащи само прогестоген (progestogen only contraceptives - POC), не водят до увеличение на риска за остър миокарден инфаркт (МИ), според мета-анализ на шест клинични проучвания, публикуван в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Връзката между употребата на хормонални контрацептивни средства и риска за развитието на МИ е обект на голям интерес, подхранван от противоречивите резултати на различни клинични изследвания.

Настоящият мета-анализ обхваща клинични проучвания с РОС, публикувани след 1960 година в базите с данни EMBASE и MEDLINE. Включени са всички типове РОС, както и всички начини на приложение (перорално, импланти или инжекционно).

Анализът на данните показва, че:

- приемът на перорални РОС не увеличава значимо риска за развитие на МИ

- няма повишение на риска за МИ и при използване на имплатни с levonorgestrel или на инжекции с medroxyprogesterone

Авторите обаче подчертават, че резултатите се базират на сравнително ограничена извадка. Наложително е провеждане на допълнителни изследвания, особено при жени с висок сърдечносъдов риск. (ЯС)

Използван източник:

1. Chakhtoura Z., Canonico M., Gompel A. et al. Progesteron-only contraceptives and the risk of acute myocardial infarction: A meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2011 http://jcem.endojournals.org/cgi/rapidpdf/jc.2010-2065v1