Инхалаторен кортикостероид за спасително лечение при деца с бронхиална астма01/06/2011

Инхалаторeн кортикостероид* (beclomethasone) като спасително лечение заедно с инхалаторен краткодействащ бета-агонист** (salbutamol, albuterol в САЩ) може да бъде ефективна „step-down” („стъпка надолу”) стратегия при деца с контролирана астма, тъй като комбинацията е по-ефикасна за намаляване на пристъпите, изискващи прием на перорален кортикостероид, отколкото самостоятелното приложение на salbutamol като спасително лечение, показаха резултатите от проучването TREXA, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.