Епидемичният взрив от E.coli в Германия


md 01/06/2011

На 22 май 2011 Германия съобщи за значимо увеличение на броя пациенти с хемолитико-уремичен синдром (ХУС) и кървава диария в северната част на страната. Причинителят е идентифициран като продуциращ shiga токсин 2a Escherichia coli (E.coli) серотип O104:H4, по данни на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (1). През периода 2 май – 13 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.