Епидемичният взрив от E.coli в Германия01/06/2011

На 22 май 2011 Германия съобщи за значимо увеличение на броя пациенти с хемолитико-уремичен синдром (ХУС) и кървава диария в северната част на страната. Причинителят е идентифициран като продуциращ shiga токсин 2a Escherichia coli (E.coli) серотип O104:H4, по данни на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (1).

През периода 2 май – 13 юни 2011, са докладвани 817 случаи на ХУС, 781 от които в Германия. За болни с ХУС се съобщава и в Австрия (1), Дания (8), Холандия (4), Полша (2), Испания (1), Швеция (17) и Великобритания (3), но всички са пътували преди това в Северна Германия. При 23 пациенти е настъпил летален изход.

Описани са и 2508 случаи на инфекция със същия щам на E.coli, протекли без ХУС. От тях са загинали 13. Общият брой на регистрираните смъртни случаи на засегнатите от инфекцията с продуциращи shiga-токсин E. coli (shiga toxin-producing E. coli-STEC) е 36 – 35 от тях са в Германия и един в Швеция.

От всички пациенти с ХУС, 69% са жени и 88% са на възраст >/=20 години.

На 26 май учени от Хамбургския институт по хигиена и околна среда съобщиха за изолиране на STEC от две проби краставици с произход от Испания, но впоследствие се оказа, че те са причинили друг епидемичен взрив.

На 27 май, на базата на епидемиологични данни, сочещи, че заболяването е асоциирано с консумацията на сурови зеленчуци (в частност краставици, домати и марули) Институтът Robert Koch и Германския институт за оценка на риска препоръчаха на хората да избягват консумацията на тези зеленчуци.

Предизвикалият епидемичния взрив в Германия щам на E.coli е много рядко срещан – патотип STEC/EAggEC и серотип O104:H4. Tози серотип преди това е докладван в редки случаи на инфекция със STEC и възникнал в резултат на това ХУС, но досега не е изолиран от храни.

Причинителят притежава необичайна комбинация от вирулентни фактори на STEC (stx2 ген позитивен) и наличие на aat, aggR и aap гени, които са типични за Enteroaggregative E. coli (EAggEC). Предизивиканите от EAggEC инфекции обикновено са асоциирани с протрахирана водниста диария, особено при децата.

Този хибриден STEC/EAggEC патотип се изолира в малък брой случаи. Той е описан в щамове на серотип O111:H2, причинили малък взрив на ХУС сред деца във Франция. Освен това, щамът е с множествена лекарствена резистентност и продицура CTX-M-15 бета-лактамаза с разширен спектър (extended spectrum beta-lactamase – ESBL).

Това е вторият най-голям епидемичен взрив, причинен от STEC, в световен мащаб. Предишният е бил в Япония, като е засегнал повече от 6 000 ученици и е бил асоцииран с консумация на репички.

Докато ХУС, причинен от инфекции със STEC, обикновено се наблюдава при деца на възраст <5 години, 88% от заболялите в Германия са на възраст >/= 20 години, като почти две трети са жени. Това би могло да се обясни с нарастващия интерес към органичните храни и консумацията на сурови и контаминирани (неизмити от пръстта) кълнове в Германия.

Няма данни храната, отговорна за предаването на патогенния щам, да е попаднала в други държави, освен Германия. Вторични случаи на инфектиране са установени при хора, пътуващи до Германия от други страни.

Най-вероятният преносител на инфекцията, причинила епидемичния взрив, са бобени кълнове от ферма в Северна Германия.

Продуциращите shiga-токсин E. coli (shiga toxin-producing E. coli-STEC) са известни още като веротоксин-продуциращи (verocytotoxin-producing E. coli-VTEC) или етерохеморагични (enterohaemorrhagic E. coli-EHEC). Те могат да причинят от леко гастроинтестинално заболяване до тежки бъбречни усложнения.

Съществуват около 250 различни О серотипове на E. coli, които образуват shiga-токсин, от които над 100 се асоциират със заболяване при хората. Докато серотип O157:H7 се счита за клинично най-важният, до 50% от инфекциите със STEC се причиняват от не-O157 серотипове.

Инкубационният период на инфекцията варира от три до осем дни. Типичната клинична изява е остър гастроентерит, често съпровождан от лек фебрилитет и понякога повръщане. Диарията в повечето случаи е лека и самоограничаваща се и по-голямата част от пациентите се възстановяват в рамките на пет до седем дни.

Oколо 15% от децата с причинена от STEC O157 инфекция развиват хемолитико-уремичен синдром (ХУС). Този процент е значително по-нисък при възрастните.

ХУС се характеризира с остра бъбречна недостатъчност, хемолитична анемия и тромбоцитопения. Обикновено се предшества от диария, която често е кървава.

Тежестта на причинената от STEC диария се определя от няколко фактора –серотипа на E.coli, възрастта на пациента и инфекциозната доза. Децата на възраст <5 години са с повишен риск за развитие на ХУС при инфектиране, а при кърмачетата е по-голяма вероятността за летален изход от дехидратация и септицемия.

Предаването на инфекцията със STEC е главно чрез контаминирана храна, вода или контакт с животни, по-рядък е контактно-битовият механизъм.

Лечението се базира на рехидратация. Приложението на антибиотици е спорно, като някои антимикробни средства могат да увеличат освобождаването на shiga-токсин и това увеличава вероятността за развитие на ХУС.

Инфекциите със STEC при хората подлежат на епидемиологичен контрол в Европейския съюз. През 2009 година са докладвани 3573 случаи на инфекции със STEC, около половината от които са били причинени от E. coli O157:H7 серотип. Общо 242 случая на ХУС са регистрирани през 2009 година. (ЗВ)

Използван източник:

1. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1105_TER_Risk_assessment_EColi.pdf