Ефективност на quetiapine XR при голямо депресивно разстройство


md 01/06/2011

Добавянето към антидепресивната терапия на quetiapine* със забавено освобождаване (XR) в дози от 150 mg/ден и 300 mg/ден води до сигнификантно подобрение на симптомите на голямо депресивно разстройство (major depressive disorder – MDD) при пациенти с незадоволителен отговор към стандартното лечение. Съществено предимство е ранното настъпване на терапевтичния ефект на quetiapine XR – още на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.