Бисфосфонатите са свързани с по-нисък риск за колоректален карцином01/06/2011

Приемът на бисфосфонати за лечение на остеопороза за период от над една година е свързан с намаление на риска за появата на рак на дебелото черво с 50% (р<0.001), показаха резултатите от популационно-базирано, случай-контрола проучване на израелски изследователи, които миналата година докладваха и за сходен ефект върху риска за рак на гърдата.

Анализът на данните при жени след менопаузата, получавали перорални бисфосфонати като alendronate за лечение на остеопороза, бяха докладвани от проф. д-р Gad Rennert от Clalit Health Services National Cancer Control Center, Haifa (Израел) по време на тазгодишния Gastrointestinal Cancers Symposium в САЩ (1). Те показват, че 53 от 933 жени, взимали тези медикаменти, за развили колоректален карцином в сравнение със 100 от 933 жени-контроли.

Ниските нива на естроген при постменопаузалните жени с остеопороза могат да обяснят по-ниската честота на рак на гърдата, независимо от приема на бисфосфонати. Поради това, изследователите са провели допълнителен анализ на данните при същата популация пациенти по отношение на карциноми на други органи.

Новите данни от изследването Molecular Epidemiology of Colorectal Cancer потвърждават, че бисфосфонатите имат протективен ефект и по отношение на рака на дебелото черво, като положителната зависимост се запазва и след адаптиране на данните за консумация на зеленчуци, спортна активност, фамилна анамнеза за колоректален карцином, индекс на телесна маса, използване на нискодозиран Аspirin, статини, витамин Д и хормонална заместителна терапия.

Подобно на статините, бисфосфонатите участват в мевалонатния път за синтез на холестерола, но комбинираното прилагане на двете групи медикаменти не е било свързано с допълнително намаление на онкогенния риск.

Предишно проучване в Австрия също установи, че приемът на бисфосфонати намалява при постменопаузални жени прогресията на рака на гърдата и свързаната с него смъртност с една трета. Друго проучване (AZURE), проведено във Великобритания, потвърди същата зависимост между приема на zolendronic acid и прогресията на рака на гърдата и свързаната с него смъртност (намаление с една трета) в подгрупата жени след менопауза (2). (ДЯ)

Използвани източници:

1. Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) 2011, Abstract 371

2. San Antonio Breast Cancer Symposium 2010 http://www.ncri.org.uk/ncriconference/abstract/pdf/pdfs/NCRI2006_0450.pdf